Algemeen

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Van Son en Koot B.V. omgaat met de persoonsgegevens van de gebruikers. De persoonsgegevens en informatie die de gebruiker aan Van Son en Koot B.V. verstrekt, zal Van Son en Koot B.V. te allen tijde zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van de entiteiten die onder de holding Van Son en Koot B.V. vallen.

Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers is de holding Van Son en Koot B.V. en alle entiteiten die aangesloten zijn bij deze groep en onder het toepassingsbereik van de AVG vallen.

Van Son en Koot B.V. heeft haar hoofdkantoor aan de Dongenseweg 3a, 5171 NA te Kaatsheuvel in Nederland.

De holding van Son en Koot B.V. bestaat uit verschillende entiteiten die gevestigd zijn in Nederland. De volgende entiteiten vallen onder de groep Van Son en Koot B.V.: Koot Holding B.V. en Van Son en Koot B.V.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Van Son en Koot B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten en/of producten van Van Son en Koot B.V.

Van Son en Koot B.V. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw bedrijfsnaam;
 • Uw voor- en achternaam;
 • Uw adresgegevens;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw geslacht;
 • Uw bankrekeningnummer;
 • Uw betaal voorwaarden;
 • Uw koophistorie;
 • Uw klachtenregistratie;
 • Uw BTW nummer;
 • Overige persoonsgegevens die van belang zijn voor het verwerken van een bestelling.

Doeleinden verwerking persoonsgegevens

Van Son en Koot B.V. verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de hieronder beschreven doeleinden waardoor de gebruiker de persoonsgegevens aan Van Son en Koot B.V. heeft verstrekt:

 • Indien de gebruiker Van Son en Koot B.V. om informatie over producten en diensten verzoekt, gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens om aan dat verzoek te voldoen en voor het offertetraject;
 • Indien de gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens om de bestelling af te handelen en/of de opdracht uit te voeren;
 • Indien de gebruiker een bestelling plaatst of een opdracht verstrekt, gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens om de financiële transactie te verwerken;
 • Indien de gebruiker een overeenkomst afsluit met Van Son en Koot B.V., gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens voor de totstandkoming en uitvoering van de afgesloten overeenkomst;
 • Indien de gebruiker zich heeft opgegeven voor de mailing, dan zal van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens gebruiken om de mailing naar de gebruiker toe te sturen;
 • Indien de gebruiker een klacht heeft over de producten en/of diensten van Van Son en Koot B.V., gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens voor afhandeling van de klacht;
 • Indien de gebruiker solliciteert bij Van Son en Koot B.V., gebruikt Van Son en Koot B.V. de persoonsgegevens voor het selectie- en sollicitatietraject.

Rechtsgronden verwerking persoonsgegevens

Van Son en Koot B.V. baseert de verwerking van de persoonsgegevens op de volgende rechtsgronden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor het verwerken van zijn persoonsgegevens;
 • De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst tussen Van Son en Koot B.V. en de gebruiker;
 • De verwerking is noodzakelijk om te volden aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk om de belangen van de gebruiker te beschermen.

Delen met derden

Van Son en Koot B.V. zal de persoonsgegevens van de gebruiker niet uitlenen, verhuren, verkopen of op enige andere wijze openbaar maken.

Van Son en Koot B.V. verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijnen

Van Son en Koot B.V. bewaart de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer dan noodzakelijk, tenzij Van Son en Koot B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Zodra het niet meer noodzakelijk is om de persoonsgegevens te bewaren, zullen de persoonsgegevens worden verwijderd.

Privacy rechten

De gebruiker heeft het recht op inzage, verbetering, overdracht, correctie, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om vergeten te worden.

De gebruiker heeft recht op informatie over, beperking van en verzetten tegen de verwerking van de persoonsgegevens.

Indien de gebruiker van één van zijn rechten gebruik wil maken, kan de gebruiker contact opnemen met Van Son en Koot B.V. via het e-mailadres info@sonkoot.nl of schriftelijk naar:

Van Son en Koot B.V.
Dongenseweg 3a
5171 NA Kaatsheuvel

Bovenstaande verzoeken van de gebruiker zal Van Son en Koot B.V. na ontvangst binnen één maand verwerken en afhandelen.

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over het gebruik en verwerken van zijn persoonsgegevens.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Het is mogelijk om een internetbrowser in te stellen om eerst een waarschuwing te tonen voordat een cookie wordt opgeslagen. Tevens kan de browser worden ingesteld om alleen cookies van derde partijen te weigeren. Als laatste kan het plaatsen van cookies volledig worden geblokkeerd, dan kan de werking van onze website echter niet meer volledig worden gegarandeerd. Dit omdat informatie uit sommige cookies benodigd is voor een goede werking, het betreft hier dan een functionele cookie.

Websitebezoek

Bij het bezoeken van de website kan Van Son en Koot B.V. persoonsgegevens en informatie van de gebruiker over het gebruik van de website verzamelen.

De persoonsgegevens en informatie die Van Son en Koot B.V. verzamelt worden uitsluitend gebruikt voor functionele en analytische doeleinden. Voor het verzamelen van de statistieken maakt Van Son en Koot B.V. gebruik van het programma Google Analytics.

Van Son en Koot B.V. verzamelt de volgende persoonsgegevens en informatie:

 • Surf- en klikgedrag;
 • Aantal bezoeken van de gebruiker;
 • Tijdstip en duur van het bezoek aan de website;
 • Welke pagina’s van de website de gebruiker heeft bezocht;
 • Het land waar vanuit de gebruiker de website bezocht.

Van Son en Koot B.V. gebruikt de door haar verzamelde informatie voor:

 • Het verkrijgen van beter inzicht betreffende het aantal en het soort websitebezoekers;
 • Om te analyseren hoe de gebruikers de website gebruiken, om de website te optimaliseren en te verbeteren.

Taal

De taal van deze website kan worden aangepast middels een vertaaltool. Deze tool plaatst een cookie om de geselecteerde taal te onthouden.

Integratie van sociale media

Gebruikers kunnen de content van onze website delen via sociale netwerken. Hiervoor maken wij gebruik van de dienst AddThis. Door deze dienst worden sociale media-knoppen aangeleverd. Voor meer informatie over wat AddThis met verzamelde informatie doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van AddThis.

Binnen deze website wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘widgets’ van sociale kanalen als Facebook, Twitter en YouTube. Deze widgets tonen inhoud van onze sociale kanalen. Voor meer informatie over wat deze kanalen doen met verzamelde informatie, verwijzen we naar de privacyverklaring van deze kanalen zelf.

Overige integraties

Op deze website is de contactpagina voorzien van een Google Maps kaart. Voor meer informatie over wat Google Maps met verzamelde informatie doet, verwijzen we naar de privacyverklaring van Google Maps.

Cookies verwijderen

Via je internetbrowser (het programma waarmee je websites bekijkt) kun je cookies verwijderen. Hoe dit moet hangt af van de internetbrowser. Wij hebben hieronder een korte handleiding voor de meest voorkomende internetbrowsers gemaakt.

Google Chrome
Ga naar instellingen, klik op geavanceerde instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en andere site- en plug-ingegevens en klik op browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar voorkeuren, klik op beveiliging, klik op cookies tonen, klik op alles verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op verwijderen.

Internet Explorer (Edge)
Ga naar instellingen, klik op browsegegevens wissen, selecteer cookies en opgeslagen websitegegevens en klik op wissen.

Mozilla Firefox
Ga naar het menu en kies opties, selecteer privacy, kies aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis bij Firefox, klik op cookies tonen, klik op alle cookies verwijderen of selecteer één of meerdere cookies en klik op geselecteerde verwijderen. Staat je internetbrowser er niet bij? Of zijn de instellingen tussentijds gewijzigd? Gebruik dan de help- of zoekfunctie van je internetbrowser.

Beveiliging

Van Son en Koot B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies, onrechtmatige verwerking, vernietiging en/of beschadiging.

Wijziging

Van Son en Koot B.V. behoudt zich het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt.

Van Son en Koot B.V. adviseert de gebruiker dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Deze huidige privacyverklaring is bijgewerkt op 18 september 2018.

Contact

Voor vragen of alle overige zaken die verband houden met deze privacyverklaring, kan de gebruiker contact opnemen met Van Son en Koot B.V. via info@sonkoot.nl of schriftelijk via

Van Son en Koot B.V.
Dongenseweg 3a
5171 NA Kaatsheuvel